ตำนานการเกิด แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล 

 สำหรับการเกิดแม่น้ำของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนั้นมีเรื่องเล่าเป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยโบราณ

เรื่องเล่าเช้านี้เป็นการเล่าต่อๆกันมาของประเทศลาวโดยมีการกล่าวไว้ว่าแม่น้ำทั้ง 3 สายนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราพญานาคเป็นผู้สร้างขึ้นมาซึ่งมีตำนานบอกว่ามีพญานาคอยู่ 2 ตัวชื่อว่า พิณทโยนกนาคราช กับอีกตัวนึงชื่อธนะมูลนาคราชซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันโดยทั้งสองคนอาศัยอยู่ในแม่น้ำเดียวกันก็คือแม่น้ำหนองแสซึ่งพญานาคตัวที่ชื่อว่าพิณทโยนกพญานาคตัวนี้อาศัยอยู่ตรงบริเวณต้นหนองน้ำส่วนเพื่อนพญานาคอีกตัวที่ชื่อธนะมูลอาศัยอยู่บริเวณกลางหนองน้ำ

ซึ่งพญานาคที่ชื่อธนมลนั้นมีหลานอยู่ 1 ตัวอาศัยอยู่ปลายหนองน้ำ ฉันชื่อว่าชีวายะนาคราช โดยทั้งพิณทโยนกนาคราชและธนะมูลนาคราช ต่างก็ได้ตกลงทำสัญญากันว่าหากใครหาอาหารมาได้ก็จะแบ่งกันคนละครึ่งซึ่งในครั้งหนึ่งธนมูลนาคราชได้หาช้างมาได้จึงทำการแบ่งช้างออกเป็นครึ่งนึงแล้วนำส่วนตรงกลางลำตัวและส่วนหางไปฝากพิณทโยนกนาคราชทำให้พิณทโยนกนาคราชรู้สึกดีใจ ที่ได้สัตว์ตัวใหญ่อิ่มหนำสำราญ

หลังจากนั้นไม่นานทางพิณทโยนกนาคราชได้ไปเจอเม่นตายจึงได้นำแม่นมาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แล้วนำไปฝากเพื่อนซึ่งก็คือธนะมูลนาคราชนั่นเองแต่ด้วยความที่เนื้อแน่นนั้นมีรสชาติที่อร่อยมาก ซึ่งธนมูลนาคราชอยากกินเนื้อเล่นอีกโดยธนะมูลนาคราชสังเกตเห็นว่าขนของเม่นมีลักษณะใหญ่กว่าขนของช้างดังนั้นแสดงว่าเม่นก็ควรจะต้องตัวใหญ่กว่าช้าง เนื้อของเล่นก็ย่อมต้องมีเยอะกว่าช้างแต่พิณทโยนกนาคราชกลับมาเนื้อแน่นมาให้แค่เพียงนิดเดียว

จึงทำให้ธนะมูลนาคราชเข้าใจผิดคิดว่าพิณทโยนกนาคราชแอบแบ่งเนื้อเล่นไว้กินคนเดียวไม่ได้แบ่งกันคนละครึ่งเหมือนที่เคยตกลงกันไว้จึงทำให้เกิดการทะเลาะกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำในแม่น้ำขุ่นและสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่ในน้ำแห่งนั้นก็พากันตายทำให้พระอาทิตย์เมื่อทราบเรื่องก็กดมากจึงได้ขับไล่พญานาคทั้ง 2 ตัวออกไปจากหนองน้ำทำให้พิณทโยนกนาคราช ได้ทำการควักดินออกไปทางเชียงใหม่เกิดเป็นแม่น้ำสายใหญ่ไปทางเชียงใหม่เรียกว่าแม่น้ำปิง  ส่วน ธนะมลนั้น

ได้ควักคุ้ยน้ำออกไปสร้างเป็นแม่น้ำมูล และทางหลานของพญานาคธนะมูลนาคราชก็มาทำการคุยหนองน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นแม่น้ำทำการอบรมรอบเมืองหนองหานเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการเรียกชื่อแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำชี

 

สนับสนุนโดย  BK8