ตำนาน ท้าวเพียเมืองแพน  จังหวัดขอนแก่น

 ในสมัยโบราณนั้นได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และมีการพูดถึงท้าวเพียเมืองแพน ซึ่งท่านเป็นบุตรของท้าวแสนประจุดทุมท่านใดพาผู้คนอพยพ เข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นท่านได้พบซากต่อมะขามขนาดใหญ่ ซึ่งหากมองดูแล้วมันก็น่าจะตายมาแล้วหลายปีแต่ไม่รู้ว่าทำไมซากตอมะขามนั้นจึงยังมีใบงอกงามเกิดขึ้นมาได้อีก ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ทุกคนพร้อมใจกันก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อครอบต่อมะขามต้นนั้นเอาไว้

เนื่องจากทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่าตอไม้ต้นนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่นั่นเอง  ส่วนสาเหตุการสร้างเจดีย์ครอบไว้นั่นก็เพราะว่าเมื่อทุกคนเชื่อว่าต่อมานี้เป็นตอไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ดังนั้นหลายคนจึงเกรงว่าหากไม่มีการนำอะไรมาครอบไว้อาจจะมีคนไม่รู้มาทำอะไรกับตอไม้แล้วอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีกับคนคนนั้นนั่นเอง

เจดีย์ดังกล่าวถูกออกแบบให้เหมือนกับรูปของพระปรางค์ และหลังจากที่มีการสร้างพระปรางค์ครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็จะมีการจัดงานขึ้นทุกวันเพ็ญเดือน 6 โดยมีการตั้งชื่อไว้ว่าพระธาตุขามแก่น ซึ่งในพระธาตุแห่งนี้นอกจากจะมีต้นมะขามเก่าแก่แล้วยังมีการนำพระอังคารของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ที่นี่อีกด้วย และเมื่อเวลาผ่านไปต่างก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระปรางค์นี้เป็นรูปร่างที่เคยสร้างตั้งแต่แรกนั้นเปลี่ยนไป และสถานที่ที่ชาวบ้านย้ายมาอยู่นี้พวกเขาก็มีการตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านขาม

ที่สถานที่แห่งนี้ห่างออกจากทางใจดีไปประมาณ 600 เมตรนั้นชาวบ้านพบซากเมืองโบราณ ซึ่งสถานที่แห่งนั้นอยู่คนละฝั่งกับบ้านขามโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนั้นน่าจะเคยเป็นเมืองอะไรมาก่อนหน้านี้ หลังจากที่ชาวบ้านได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วจึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ว่าหมู่บ้านขามแก่น และเมื่อวันเวลาผ่านไปชื่อเรียกจากขามแก่นก็กายเพี้ยนมาเป็นขอนแก่นอย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้เอง 

         และนี่คือตำนานเรื่องเล่าถึงสาเหตุที่มีการตั้งชื่อจังหวัดขอนแก่น  และที่จังหวัดขอนแก่นนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงถึงความจงรักภักดีที่ชาวขอนแก่นมีต่อท้าวเพียเมืองแพนนั้นชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท้าวเพียเมืองแพนเอาไว้ที่บริเวณสนามเจซี เช่นบริเวณที่นี่นั้นในทุกๆปีก็จะมีการจัดกิจกรรมและมีการจัดเทศกาลมากมายพร้อมทั้งมีการเล่าถึงตำนานการก่อตั้งเมืองขอนแก่นเพื่อให้ชาวเมืองได้นึกถึงเมื่อครั้งที่มีการอพยพมาอยู่ที่นี่ในช่วงแรกๆนั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  sagame666