ประวัติแม่ค้าศักดินาครั้งแรกของประเทศไทย

       พูดถึงเรื่องของการเป็นพ่อค้าแม่ค้านั้นในสมัยนี้ถือว่าอาชีพค้าขายนั้นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และทำให้คนนั้นเป็นเศรษฐีมานักต่อนักเป็นอาชีพที่น่ายกย่องเชิดชูและไม่มีใครรังเกียจเลยเพราะสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าของอาชีพและเป็นอย่างดีคนส่วนใหญ่มักยกมือไหว้พ่อค้าแม่ค้าที่ร่ำรวยด้วยกันทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันในสมัยโบราณไปที่การค้าขายนั้นถือว่าอาชีพที่ไม่มีเกียรติเป็นอย่างมากคนในสมัยโบราณ

นั้นมักดูถูกอาชีพค้าขายกันอย่างมากเลยทีเดียวโดยเราจะมีการพูดถึงเจ้าขุนมูลนายในสมัยโบราณที่เริ่มอาชีพค้าขายเป็นครั้งแรกนั้นเกิดมาจากการที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งในสมัยนั้น หากใครที่ค้าขายก็ถือว่าเป็นการเกษตรเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะพวกเจ้านายจะไม่นิยมการทำมาค้าขายและไม่เคยมีใครทำมาค้าขายกันเลยส่วนใหญ่ก็จะทำรับราชการและบางคนนั้นก็จะได้รับเงินเบี้ยบำนาญต่างๆหรือถ้ามีที่ดินก็จะมีการปล่อยให้เช่าแต่อาชีพค้าขายนั้นจะเป็นคนยากจนเท่านั้นที่จะประกอบอาชีพนี้อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยเฉพาะในสมัยของรัชกาลที่ 5 นั้นเจ้านายผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้านายที่อยู่ตำแหน่งวังหน้าถูกปรับให้ไม่มีเงินเบี้ยหวัดในการใช้จ่ายทำให้ในสมัยนั้นเจ้านายผู้หญิงวังหน้าจะมีปัญหาเรื่องของการขัดสนเงินทองเป็นอย่างมากซึ่งในที่สุดก็มีเจ้านายผู้หญิงบางคนที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้

มีการประกอบอาชีพค้าขายและนี่ถือได้ว่าเป็นการค้าขายของเจ้านายครั้งแรกเรียกว่าแม่ค้าศักดินาด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจุฬารัตน์ศิริมาศ พระองค์ได้เสด็จไปอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษที่เมืองลอนดอนและพระองค์นั้นต้องประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ซึ่งอาชีพที่พระองค์เลือกที่จะทำนั้นก็คือการเปิดร้านอาหารขายของซึ่งล้างของพระองค์เจ้าชู้รักสิริมานั้นถือว่าเป็นร้านอาหารของคนไทยคนแรกที่ไปค้าขายที่ต่างประเทศในแถบยุโรปแนะนำร้านว่านอกจากจะเป็นร้านแรกของต่างประเทศแล้วพระองค์ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ไปค้าขายที่นั่นด้วยและที่สำคัญยังเป็นเจ้านางซึ่งมียศฐาบรรดาศักดิ์ไปค้าขายที่นั่นทำให้หลายคนมองว่าการที่พระองค์ไปขายของอยู่ที่ต่างประเทศถือว่าเป็นการหมิ่นเกียรติเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีของพระองค์เองเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามไม่อยู่ที่ต่างประเทศศักดิ์ศรีของทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดดังนั้น

จึงไม่มีใครต่อว่าพระองค์และยังพากันชื่นชมและไปอุดหนุนร้านอาหารของพระองค์ด้วยซึ่งหลายๆคนจึงเรียกพระองค์ว่าแม่ค้าศักดินาและนี่เองที่เป็นการเริ่มต้นการค้าขายของคนชั้นสูงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าหากมัวแต่คิดว่าเป็นการหมิ่นเกลียดก็จะไม่มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวนั้นเอง

 

 

ได้รับการสนับสนุนมาจาก  รหัสคูปอง rb88