วัดในตำนานในเมืองของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลาง สถานที่สำหรับท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของเมืองไทยที่มีแหล่งธรรมชาติ น้ำตก สถานที่สวยสดงดงามมาก ทุกคนมุ่งตรงรวมทั้งพึงพอใจต้องการมาท่องเที่ยวดู ทั้งยังคนไทยและก็ชาวต่างประเทศอย่างยิ่งวันนี้นักเขียนขอนำเสนอแหล่งวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งที่นักเดินทางไม่ค่อยรู้จักมีศิลปะโบราณวัตถุแล้วก็ความเป็นมา ตำนานอันโบราณที่ช้านาน

มีพระบรมสารีริกธาตุสวยสดงดงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ วัดยางกวง ตั้งอยู่ตำบลหายยา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางเข้าถึงสะดวกเริ่มจากข้างหน้าประตูจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู้ถนนหนทางสุริยะวงศ์ ทางไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ วัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงรอบๆ เป็นวัดธาตุกลาง(ร้าง) วัดเลาเสียง(ร้าง) วัดแสนเส้า(ร้าง) วัดกู่เสือ(ร้าง) แล้วก็วัดนันทาราม

อันจัดเป็นกลุ่มวัดที่อยู่ทางด้านทิศใต้นอกเขตตัวกำแพงเมือง คูเมืองสี่เหลี่ยมและก็อยู่ด้านในเขตกำแพงเวียงชั้นนอก (กำแพงดิน) สถานภาพปัจจุบันนี้ของวัดเป็นวัดร้าง ในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบของกรมศิลปากร วัดยางกวงมีขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ครอบคลุมในส่วนของพระเจดีย์ (รวมขอบเขตกำแพงแก้ว)และก็พระวิหาร

ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงทางด้านใต้ค่อนมาทางด้านตะวันตกของส่วนองค์พระเจดีย์ ทั้งยังข้อมูลวัด ไม่ปรากฏการลงภาพแผนผังโฉนดขอบเขตพื้นที่ดินของวัดมีรอบๆป้อมทรงโค้งก่ออิฐที่มุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ในตอนนี้กรมศิลปากรบูรณะแล้วเสร็จเข้าใจกันว่าเดิมชื่อวัดรั้วหน่างในเขตเวียงรั้วหน่างในสมัยพญามังรายในตำนานพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มของผู้คนต่างๆที่เข้ามาจำนวนมากก็มาจากการกวาดต้อนเข้ามาของพระเจ้ากาวิละ เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง เข้ามาฟื้นฟูซ่อมแซมเมืองจังหวัดเชียงใหม่ วัดยางกวงเป็นชื่อวัดที่ใช้เรียกกันตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างต่างๆของวัดมีชื่ออย่างกับวัดในเมืองเชียงตุงแล้วก็มีชาวเขินจากเมืองเชียงตุงเข้ามาอาศัยอยู่ แล้วก็เรียกชื่อวัดที่นี้ว่าวัดยางกวงหลังจากนั้นก็แวะท่องเที่ยวดูซื้อของพื้นบ้าน ในตลาดเล็กๆของชาวจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทุกตนรู้จักเรียกกันในชื่อภาษาเหนือว่า กาดก้อม ซึ่งอยู่ถนนหนทางตรงกันข้ามทางด้านทิศใต้ของวัดยางกวง อย่างน่าดึงดูดทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดเชียงใหม่เราขอแนะนำให้ไปสถานที่ที่เราแนะนำซื้อได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันดังนั้นการท่องเที่ยวก็ควรเที่ยวในเมืองไทยของเราและสนับสนุนกับประวัติศาสตร์ของเราด้วยเช่นกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8 ฝากเงิน